Wat zijn de KOsten?


Ongeacht waar u verzekerd bent,  kan ik altijd de uitvaart voor u verzorgen.

Houd u er rekening mee dat de geldsom bij het uitkeren van een natura uitvaartverzekering veelal lager is dan de verzekerde som.

De fee van mijn dienstverlening bedraagt € 1.800,00

Bij speciale wensen kan een specifieke begroting worden gemaakt

 

Altijd warm en betrokken!

 

.